Reklama

Reklama

Wysoce zjadliwa grypa ptaków w gminie Wohyń

Opublikowano: 7 stycznia 2021 09:42
Autor: MM

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Informacje radzyńskie Powiatowy Lekarz Weterynarii zawiadamia o stwierdzeniu wystąpienia ogniska z dniem 4 stycznia grypy ptaków (HPAI) u indyków rzeźnych w Lisiowólce, w gminie Wohyń.

Reklama

Według rozporządzenia Wojewody Lubelskiego z  6  stycznia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów radzyńskiego i bialskiego, określono obszary zapowietrzone i zagrożone chorobą: 

§ 1. Określa się: 1) obszar zapowietrzony o promieniu co najmniej 3 km wokół ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków, obejmujący: a) w powiecie radzyńskim: - w gminie Wohyń: miejscowość Lisiowólka, część miejscowości Ostrówki położona na zachód od drogi powiatowej 1126L, kierując się na południe do skrzyżowania z drogą asfaltową stanowiącą ul. Bezwola Górne gmina Wohyń, następnie przedmiotową ulicą w kierunku zachodnim do ulicy Bezwola Iski i dalej tą ulicą w kierunku południowych do skrzyżowania z drogą krajową nr 63, część miejscowości Bojanówka położona na północ od drogi krajowej nr 63, - w gminie Radzyń Podlaski miejscowość: Kolonie Ustrzewskie, b) w powiecie bialskim w gminie Drelów miejscowość: Aleksandrówka; 2) obszar zagrożony o promieniu co najmniej 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący: a) w powiecie radzyńskim: - miasto Radzyń Podlaski, - w gminie Wohyń miejscowości: Wohyń, Ossowa, Bezwola, Planta, Branica Suchowolska, Zbulitów Mały, część miejscowości Ostrówki położona na wschód od drogi powiatowej 1126L, - w gminie Radzyń Podlaski miejscowości: Branica Radzyńska, Branica Radzyńska Kolonia, Zbulitów Duży, Marynin, Stasinów, Ustrzesz, Radowiec, Białka, Bedlno Radzyńskie, Płudy, Siedlanów, - w gminie Komarówka Podlaska miejscowości: Przegaliny Duże, Brzeziny, Przegaliny Małe, - w gminie Kąkolewnica miejscowości: Turów, Zosinowo, Żakowola Radzyńska, Jurki, Żakowola Poprzeczna, Żakowola Stara,

 

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 stycznia 2021 r. Poz. 69 § 2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się: 1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób: a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach, b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami; 2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków; 3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków; 4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa oraz z niego wychodzące; 5) posiadaczowi drobiu lub innych ptaków: a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych, b) niezwłoczne informowanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie. § 3. Na obszarze zapowietrzonym o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się,: 1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; 2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; 3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki; 4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego; 5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym drogami, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; 6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało pozyskane: a) z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub b) co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego. § 4. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się: 1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków; 2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 69 utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące; 3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie. § 5. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się: 1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii, 2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii, 3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; 4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; 5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki; 6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego. § 6. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 1 poprzez ustawienie na granicach tych obszarów, na drogach publicznych i prywatnych trwałych tablic ostrzegawczych o następującej treści: „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAPOWIETRZONY”. „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 metrów. § 7. Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub prywatnych. § 8. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, § 3, § 4 i § 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1. § 9. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Radzyniu Podlaskim, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Białej Podlaskiej, Staroście Radzyńskiemu, Staroście Bialskiemu, Komendantowi Powiatowemu Policji w Radzyniu Podlaskim, Komendantowi Miejskiemu Policji w Białej Podlaskiej, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Radzyniu Podlaskim, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białej Podlaskiej, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, właściwym terytorialnie nadleśnictwom, Burmistrzowi Radzynia Podlaskiego oraz Wójtom Gmin wymienionych w § 1. § 10. Burmistrz Radzynia Podlaskiego oraz Wójtowie Gmin wymienionych w § 1 oznakują obszary w sposób określony w § 6. § 11. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin wymienionych w § 1 oraz w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski, a także w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym. § 12. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 69 § 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości. Wojewoda Lubelski Lech Sprawka

 

 

 

 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.