Reklama

Reklama

"Pasje naszych mieszkańców" - nowe granty LGD "Zapiecek"

Opublikowano: Ostatnia modyfikacja:
Autor:

"Pasje naszych mieszkańców" - nowe granty LGD "Zapiecek" - Zdjęcie główne

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Reklama

Termin składania wniosków od 30.11.2020 r. do 14.12.2020 r.

 

Zakres tematyczny projektu grantowego

Pasje naszych mieszkańców – projekt realizuje operacje w zakresie:

– wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (określone w §2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm. – dostępne na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce PROW 2014-2020 ->Legislacja )

oraz

 

– rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (określone w §2 ust. 1 pkt 6 powołanego Rozporządzenia)

 

Warunki udzielenia wsparcia

 

-złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu

-zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu

-zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

-zgodność operacji ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020

-zgodność operacji z kryteriami lokalnymi oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

 

 

Planowane do realizacji zadania w ramach projektu grantowego:

 

-spotkania, szkolenia, wydarzenia służące realizacji pasji mieszkańców

-doposażenie obiektów służących wzmocnieniu kapitału społecznego w celu efektywniejszej realizacji pasji mieszkańców

 

Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: maj 2021 – styczeń 2022 r.

czas realizacji grantu przez Grantobiorców: maj 2021– październik 2021 r.

 

Kwota na dofinansowanie wniosków o powierzenie grantu dostępna w ramach ogłoszenia wynosi: 45 000,00 euro (180 000,00 zł)

 

Forma wsparcia

-refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych

Pomoc na operacje przyznawana jest w postaci refundacji kosztów kwalifikowanych.

Wypłata środków w wysokości wynikającej z zatwierdzonego Wniosku o rozliczenie grantu-sprawozdania następuje nie później niż w terminie 30 dni od zaakceptowania Wniosku o rozliczenie grantu-sprawozdania przez LGD, przelewem na konto grantobiorcy wskazane w umowie.

 

Wysokość kwoty grantu od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł

Wartość każdego grantu nie może być niższa niż 5 000,00 zł oraz nie wyższa niż 50 000,00 zł, przy czym na jednego grantobiorcę limit środków w okresie PROW 2014-2020 nie może przekroczyć 100 000,00 zł.

Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na projekt grantowy.

Intensywność pomocy

Dla wszystkich podmiotów do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Miejsce i tryb składania wniosków

 

Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia wniosku: w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków dostępny pod adresem https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=60f8b9528d9d30e0&&b=41f0cc255c5634a23330eff4c9a9ca86

w wersji papierowej wydrukowanej z Generatora opatrzonej podpisem.

 

 

Wnioski o przyznanie pomocy należy dostarczyć osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną na adres Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” ul. Warszawska 35/4 w Radzyniu Podlaskim, o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu wersji papierowej do biura LGD „Zapiecek”

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE